اطلاعیه.

نظر به تعطیلی آکادمی عمران ، از طریق ایمیل یا لینک تلگرام به شرح ذیل میتوانید با این مجموعه در ارتباط باشید.

E-mail      :  civilac.ir@gmail.com

Telegram :  https://t.me/civilac_ir

.